Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » О нама » Историјат суда

Историјат суда

Крајем 1877. г. Топлица се ослобађа од Турака, а почетком 1878.г. у Берлину на конгресу великих сила Србија добија независност и градове Ниш, Пирот, Врање, Лесковац и Прокупље. По ослобађању Топлице од Турака намеће се потреба за организацијом судске власти, јер војне власти које су функционисале на територији Топлице нису знале како треба поступати са напуштеном имовином турских бегова и земљопоседника.

У циљу примене “Привременог закона о уређењу ослобођених предела” донетог  3. јануара 1878. године српска власт је јануара 1878. године у Прокупљу основала Срески суд и за првог судију тог суда поставила Петра Јаношевића.

Топлички округ са седиштем у Прокупљу основан је 06.02.1879.г. проглашењем новог Закона о територијалној подели, а у његов састав ушли су дотадашњи Прокупачки, Добрички, Косанички и Јабланички округ. Тако формиран Топлички округ захватао је простор од 3679 км2 са 486 насељених места.

Први Топлички тј. прокупачки суд након ослобађања 1878.г. био је смештен у згради у којој је до ослобођења била смештена турска управа, да би на том истом месту 1908 г.  започета изградња Окружног начелства, у које је након завршетка, 1911.г. био смештен и суд.

У тој згради суд остаје  све до 1964 г., када се Окружни  и Општински суд у Прокупљу селе у нову зграду, у којој се и сада налазе само што су од јануара 2010.г. променили назив у Виши и Основни суд.

Систем правосуђа у Републици Србији у периоду од 1990.г. до 2010.г. заснивао се на одредбама Устава Републике Србије из 1990.г. и Закона о судовима из 1991.г.

 

Систем правосуђа у Републици Србији сачињавале су следеће врсте судова:

Општински судови, Окружни судови и Врховни суд Србије, а као судови посебне надлежности, који су поступали само у одређеним привредни стварима постојали су и Привредни судови и Виши привредни суд. Они 2001.г. мењају назив и постају Трговински судови и Виши трговински суд. У Републици Србији до 2004.г. постојао је и систем Војног правосуђа тј. постојао је првостепени Војни суд и Врховни војни суд. Војни судови су укинути Законом о преношењу надлежности Војних судова, Војних тужилаштава и Војног правобранилаштва на органе, држава, чланица из 2004.г., и то тако што је надлежност ових судова пренета на Окружне судове у Н. Саду, Нишу и Београду и на Врховни суд Србије.

Реконструкција и надградња још једног спрата судске зграде започета је 1998.г. Данас су у овој згради смештени Виши и Основни суд, Више и Основано јавно тужилаштво, Прекршајни суд, Општинско јавно правобранилаштво и Народна библиотека „Раде Драинац“ Прокупље.

Украс архитектонски веома модерне и функционалне прокупачке Палате правде је импозантна фигура Јустиције – Богиње правде, рад и ремек дело академског вајара Драгана Дробњака светски признатог ствараоца за вајарске форме у стаклу и металу.

 Топлички округ са седиштем у Прокупљу поред општине Прокупље у свом саставу има и општине Куршумлија, Блаце и Житорађа. Надлежност Вишег суда у Прокупљу се за разлику од истих судова у Србији простире и на општину Мерошину која није у саставу Топличког округа.

 

Судови опште надлежности су:

1. Врховни касациони суд у Београду – највиши суд у Републици Србији
2. Апелациони судови- у Н. Саду, Београду, Нишу и Крагујевцу.
3. Виши судови – којих има 26.
4. Основни судови са својим судским јединицама, који заокружују организацију судова опште надлежности, а има их 34.

 

Судови посебне надлежности:

1. Привредни Апелациони суд са седиштем у Београду
2. Привредни судови са судским јединицама-16 Привредних судова.
3. Управни суд са седиштем у Београду и одељењима у Крагујевцу, Нишу и Н. Саду.
4. Виши прекршајни суд са седиштем у Београду и одељењима у Крагујевцу, Нишу и Н. Саду.
5. Прекршајни судови са одељењима – 45 Прекршајних судова.  

 

Виши суд у Прокупљу:

Виши суд у Прокупљу до периода успостављања нове мреже судова на територији Топличког округа био је Окружни суд у Прокупљу са подручним Општинским судовима у Прокупљу и Куршумлији.

Успостављањем нове мреже судова 2010.г. имамо Виши суд у Прокупљу и Основни суд у Прокупљу, а од 2014.г. имамо  и  Основни суд у Куршумлији.

Вршилац функције Председника Вишег суда  у Прокупљу је судија Гордана Ђурић.

Седиште Вишег суда у Прокупљу налази се у судској згради, у ул. 21. Српске дивизије бр.2. Ту се налази судска управа, кривично одељење , парнично одељење, веће за малолетнике, веће за рехабилитацију, одсек писарнице, рачуноводство,  информатичка служба, дактилобиро и техничка служба.          

@ 2023. Виши суд у Прокупљу