Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Организација суда » Одељења у Вишем суду у Прокупљу » Кривично одељење

Кривично одељење

Првостепено кривично веће сачињавају три већа и то:

  • Прво првостепено кривично веће водиће Председник суда Гордана Ђурић.
  • Друго првостепено кривично веће водиће судија Драган Тацић.
  • Треће првостепено кривично веће водиће судија Небојша Милошевић.

Председник другостепеног кривичног већа је судија Гордана Ђурић. Заменик  председника другостепеног кривичног већа су  судије Драган Тацић и Небојша Милошевић.

Чланови другостепеног кривичног већа су судије: Гордана Ђурић,  Драган Тацић,  Небојша Милошевић ,  као и остале судије из другостепеног парничног већа.

У обради и изради одлука  у овом већу радиће судијски помоћници  Ивица Ракић  и Ивана Станковић .

Судија за малолетнике је судија Небојша Милошевић.

По жалбама на одлуке судије за малолетнике одлучиваће веће за малолетнике којим ће председавати судија за малолетнике  Небојша Милошевић.

По жалбама на одлуке Основног суда у Прокупљу и Основног суда у Куршумлији одлучиваће другостепено кривично веће у чијем саставу улазе Гордана Ђурић , Драган Тацић и Небојша Милошевић, а по потреби и судије грађанског одељења.

@ 2021. Виши суд у Прокупљу