Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Организација суда » Одељења у Вишем суду у Прокупљу » Кривично одељење

Кривично одељење

Првостепено кривично веће сачињавају три већа и то:

  • Прво првостепено кривично веће водиће в.ф. Председника суда Гордана Ђурић.
  • Друго првостепено кривично веће водиће судија Драган Тацић.
  • Треће првостепено кривично веће водиће судија Малиша Стојановић.

Председник другостепеног кривичног већа је судија Гордана Ђурић. Заменик  председника другостепеног кривичног већа су  судије Драган Тацић и Малиша Стојановић.

Чланови другостепеног кривичног већа су судије: Гордана Ђурић,  Драган Тацић,  Малиша Стојановић ,  као и остале судије из другостепеног парничног већа.

У обради и изради одлука  у овом већу радиће судијски помоћници  Ивица Ракић  и Ивана Максимовић

Судија за малолетнике је судија Данијела Петровић.

По жалбама на одлуке судије за малолетнике одлучиваће веће за малолетнике којим ће председавати судија за малолетнике  Данијела Петровић.

По жалбама на одлуке Основног суда у Прокупљу и Основног суда у Куршумлији одлучиваће другостепено кривично веће у чијем саставу улазе Гордана Ђурић , Драган Тацић , Малиша Стојановић .

@ 2019. Виши суд у Прокупљу