Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » О нама » О суду

О суду

Година 2009. је година реформе правосуђа те су Законом о уређењу судова (Сл.гласник РС бр.116/08 и 104/09) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (Сл.гласник РС бр.116/08) основани нови судови. Дана 01.01.2010.г. у Србији почињу да раде судови опште и посебне надлежности.

Судови опште надлежности су:

1. Врховни касациони суд у Београду – највиши суд у Републици Србији
2. Апелациони судови- у Н. Саду, Београду, Нишу и Крагујевцу.
3. Виши судови – којим има 26.
4. Основни судови са својим судским јединицама, који заокружују организацију судова опште надлежности, а има их 34.

 

Судови посебне надлежности:

1. Привредни Апелациони суд са седиштем у Београду
2. Привредни судови са судским јединицама-16 Привредних судова.
3. Управни суд са седиштем у Београду и одељењима у Крагујевцу, Нишу и Н. Саду.
4. Виши прекршајни суд са седиштем у Београду и одељењима у Крагујевцу, Нишу и Н. Саду.
5. Прекршајни судови са одељењима – 45 Прекршајних судова.   

 

Виши суд у Прокупљу:

Виши суд у Прокупљу до периода успостављања нове мреже судова на територији Топличког округа био је Окружни суд у Прокупљу са подручним Општинским судовима у Прокупљу и Куршумлији.

Успостављањем нове мреже судова 2010.г. имамо Виши суд у Прокупљу и Основни суд у Прокупљу, а од 2014.г. и  Основни суд у Куршумлији.

Вршилац функције Председникa Вишег суда је судија Гордана Ђурић.

Седиште Вишег суда у Прокупљу налази се у судској згради, у ул. 21. Српске дивизије бр.2. Ту се налази судска управа, кривично одељење са одсеком истраге, парнично одељење, веће за малолетнике, веће за рехабилитацију, одсек писарнице, рачуноводство, дактилобиро и техничка служба.

@ 2023. Виши суд у Прокупљу