Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Обрасци и таксе

Обрасци и таксе

ОБРАСЦИ И ТАКСЕ

 

ИЗНОС СУДСКИХ ТАКСИ ЈЕ ОДРЕЂЕН ЗАКОНОМ О СУДСКИМ ТАКСАМА.

 

ЖИРО РАЧУНИ ВИШЕГ СУДА У ПРОКУПЉУ:

  • Текући рачун-судске таксе: 840-29602845-40
  • Текући рачун-депозит: 840-25682-96
  • Текући рачун-казни и трошкова поступка: 840-29576845-52

 

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ДА СЕ НЕ ВОДИ ИСТРАЖНИ И КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ПРОТИВ НЕКОГ ЛИЦА КОД ВИШЕГ СУДА У ПРОКУПЉУ

 Висина таксе за уверења да се не води истражни и кривични поступак против неког лица зависи од сврхе издавања уверења.

*  ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ДА СЕ НЕ ВОДИ ИСТРАЖНИ И КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ПРОТИВ НЕКОГ ЛИЦА  ГДЕ ЈЕ  СВРХА  ШКОЛОВАЊЕ И ЗAПОСЛЕЊЕ НЕ НАПЛАЋУЈЕ СЕ ТАКСА 

 

КОПИРАЊЕ И ПРЕПИС СУДСКИХ СПИСА

  • ЗАХТЕВ    100,00 ДИН.
  • ПРЕПИС ПО СТРАНИЦИ     20,00 ДИН.
  • СУДСКА ТАКСА ЗА ИЗВЕШТАЈЕ И ПОДАТКЕ КОЈИ СЕ ТРАЖЕ ОД СУДА  ИЗ ЗАВРШЕНИХ ПРЕДМЕТА     390,00 ДИН.

 

ПРИЗНАВАЊЕ ИНОСТРАНЕ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ

  • ЗАХТЕВ   1.900,00 ДИН.
  • РЕШЕЊЕ  1.900,00 ДИН.

@ 2022. Виши суд у Прокупљу