Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Огласна табла » Огласи o постављењу привременог заступника

Огласи o постављењу привременог заступника

ОГЛАСИ ВИШЕГ СУДА У ПРОКУПЉУ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА

ВИШИ СУД У ПРОКУПЉУ, у правној ствари предлагача Наташе Жијерон из Житорађе, против противника предлагача Пер Ален Жијерон (Pjer-Alen Gillieron) из Швајцарске, ради признања стране судске одлуке о разводу брака странака, сходно чл.83.ЗПП, решењем Р.бр.11/15 од 14.05.2015. године противнику предлагача Пер Ален Жијерон ( Pjer-Alen Gillieron) из Швајцарске, за привременог заступника поставља се Милош Гашић, адвокат из Куршумлије, који ће га заступати у овом поступку све док се његов пуномоћник или сам противник не појави пред судом.

 Р.бр.11/15.   - Из Вишег суда у Прокупљу                                         

ВИШИ СУД У ПРОКУПЉУ в.ф. Председника суда Гордана Ђурић, у ванпарничном поступку предлагача Иване Крстић из Лукомира,  општина Прокупље, чији је пуномоћник адв. Мирослав Ристић из Ниша , и противника предлагача Јасмина Бегзића из Аустрије, са непознатом адресом пребивалишта, ради признања правноснажне судске одлуке-решења о споразумном разводу брака Окружног суда у  Леополдштату   ( Leopoldstadt)  poslovni broj : 1 FАM 10/17 s од 24.04.2017. године , решењем Р.бр. 53/17 од 03.11.2017. године противнику предлагача Јасмину Бегзићу из Аустрије , неопознатог пребивалишта и боравишта, за привременог заступника постављен је Велимир Зечевић, адвокат из Прокупља, који ће заступати противника предлагача у овом предмету све док се противник предлагача или његов пуномоћник не појаве пред судом.

  Р.бр. 53/17.   -  Виши суд у Прокупљу

@ 2021. Виши суд у Прокупљу