Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Организација суда » Организационе јединице у Вишем суду у Прокупљу » Остали послови

Остали послови

Руковалац парних котлова - ложач је Радош Нешковић, који истовремено обавља послове домара зграде у складу са Правилником о систематизацији.

Послове одржавања хигијене обавља  намештеник - хигијеничар: Биљана Миловановић.

Кафе куварица је Драгана Вуковић и у одсуству  Биљане Миловановић стара се о хигијени зграде.

У Вишем суду у Прокупљу тренутно има 7 судија  са председником суда и 29 државних службеника и намештеника.   

@ 2021. Виши суд у Прокупљу