Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Организација суда » Одељења у Вишем суду у Прокупљу » Парнично одељење

Парнично одељење

Председник грађанског одељења  је судија Драгана Контић.

У првостепеном грађанском већу поступаће  судије: Драгана Лазовић, Верица Прекић , Драгана Контић ,Јованка Ћирић  и Олгица Пајевић.  

Чланови другостепеног грађанског већа су судије  Драгана Контић, Верица Прекић , Драгана Лазовић , Јованка Ћирић и Олгица Пајевић.

Дугостепено грађанско веће чине два грађанска већа.

Прво  грађанско веће  чине судије   Драгана  Контић, Јованка Ћирић и  Олгица Пајевић,  а друго грађанско веће чине судије Верица Прекић и Драгана Лазовић. 

У овом већу , по потреби учествоваће и судије кривичног одељења.

Судијски помоћник Александра Тасковић распоређује се на рад у грађанском одељењу.


@ 2023. Виши суд у Прокупљу