Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Организација суда » Одељења у Вишем суду у Прокупљу » Парнично одељење

Парнично одељење

Председник грађанског одељења  је судија Драгана Контић.

У првостепеном грађанском већу поступаће  судије: Драгана Лазовић, Верица Прекић , Драгана Контић и Јованка Ћирић .  

Прво другостепено грађанско веће  чине судије   Драгана  Лазовић и Верица Прекић,  а друго грађанско веће чине судије Драгана Контић и Јованка Ћирић. 

Трећи члан  већа чиниће један судија из другог већа по распореду који сачине судије грађанског одељења.

У сулучају да председник суда учествује у другостепеном парничном већу он је председник већа.

Судијски помоћник Александра Тасковић распоређује се на рад у грађанском одељењу.


@ 2021. Виши суд у Прокупљу