Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Организација суда » Одељења у Вишем суду у Прокупљу » Парнично одељење

Парнично одељење

Председник другостепеног парничног већа је судија Драгана Лазовић.

Заменик председника другостепеног парничног већа је судија Верица Прекић.

Чланови другостепеног парничног већа су судије: Драгана Лазовић, Верица Прекић и Данијела Петровић ,  уз повремено учешће осталих судија Вишег суда у Прокупљу.

У случају да председник суда учествује у другостепеном парничном већу он је председник већа.

@ 2019. Виши суд у Прокупљу