Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Притужбе и представке

Притужбе и представке

ПРИТУЖБЕ И ПРЕДСТАВКЕ

 

Законом о уређењу судова, уређено је право странке и других учесника у поступку да могу у сваком тренутку да се обрате суду са притужбом или представком у вези са вођењем судског поступка или било којим другим питањем у вези са остваривањем права грађана у суду.

С тим у вези, в.ф. Председника суда дужан је да размотри притужбу или представку и одлучи о њеној основаности у што краћем року, а најкасније у року од петнаест дана од пријема, у којем је дужан да о предузетим мерама обавести притужиоца притужбе или представке.

Притужбе и представке треба да садрже ознаку предмета, разлог притужења или представке, име, презиме, адресу и контакт телефон притужиоца односно подносиоца представке.

Образац Притужбе се налази у делу ОБРАСЦИ И ТАСКСЕ, а саставни је део Информатора.

@ 2022. Виши суд у Прокупљу