Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Организација суда » Организационе јединице у Вишем суду у Прокупљу » Судска писарница

Судска писарница

Управитељ судске писарнице је сарадник Горан Станојевић и он руководити радом писарнице и води уписнике и формира предмете грађанске материје,  обавља друге послове за наведену материју, а врши и наплату трошкова поступка и паушала.

Референт - уписничар Анђелка Милићевић води уписнике и формира списе предмета у  кривичној материји и обавља друге послове везано за наведене материје, а ради и на брисању условних осуда.

Референт -  Драган Ђокић врши пријем поште, разврстава пошту по материјама, у складу са судским пословником, врши експедицију судских одлука и других писмена као и друге послове у оквиру писарнице, стара се о чувању предмета у архиви у складу са судским пословником, води прописане књиге архивираних предмета и друге књиге у вези архиве као и друге послове у складу са судским пословником.

@ 2019. Виши суд у Прокупљу