Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Организација суда » Организационе јединице у Вишем суду у Прокупљу » Судска управа

Судска управа

Све послове које према закону о уређењу судова и судском пословнику спадају у оквир судске управе обављаће председник суда Гордана Ђурић.

Председника суда у случају спречености или одсутности замењиваће заменик председника суда судија Драган Тацић.

При изради извештаја председнику суда помажу управитељ писарнице Горан Станојевић, шеф рачуноводства Биљана Савовић, администратор система Гордана Новаковић и референт судске управе-административно технички секретар Драгана Милошевић.

Административно - техничке послове судске управе и послове везане за поротнике као и послове техничког секретара суда обавља Драгана Милошевић.

@ 2023. Виши суд у Прокупљу