Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Почетна » Судски вештаци

Судски вештаци

Економско – финансијске струке

 

 1. Јовановић ( Живојин) Славиша, магистар наука
  Прокупље, Соколичка 40
  Ужа специјалност: Увоз, извоз, трговина на велико и мало
  Решење број: 740-05-00984/2010-03

 2. Бачанин (Живојин) Душан, дипломирани економиста
  Прокупље, Појатска 6/1
  Ужа специјалност: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање
  Решење број: 740-05-03040/2010-03

 3. Брајковић (Божидар) Милорад, дипломирани економиста
  Прокупље, Скадарска 16
  Ужа специјалност: Пословне финансије
  Решење број: 740-05-02634/2010-03

 4. Максимовић ( Бранислав) Биљана, дипломирани економиста
  Прокупље, Станка Пауновића 43
  Ужа специјалност: Пословне финансије
  Решење број: 740-05-01183/2010-03

 5. Марковић ( Живојин) Слободан, дипломирани економиста
  Куршумлија, Карађорђева 14
  Ужа специјалност: Пословне финансије
  Решење број: 740-05-04567/2010-03

 6. Живковић (Милован) Милан, економиста
  Прокупље, Солунска 3.
  Ужа специјалност: Пословне финансије
  Решење број: 740-05-03894/2010-03                                                                                                                                                                                       
 7. Лакић ( Живадин ) Горица,  Дипломирани економиста                                                                       Куршумлија, Михајла Пупина 4/29                                                                                                          Ужа специјалност: Економија,  финансије                                                                                              Решење број: 740-05-06106/2010-03                                                                                                                                                                          
 8. Денић Југослав, дипломирани економиста                                                                                            Прокупље, Транавачка бр.37                                                                                                                 Ужа специјалност: финансије                                                                                                              Решење број: 740-05-02108/2014-22                                                                                                                                                              
 9. Зечевић Љубодраг, Дипломирани економиста                                                                                       Мерошина, Дешилово                                                                                                                             Ужа специјалност: порези, доприноси                                                                                                Решење број: 740-05-01314/2014-22                           

Грађевинарство

 

 1. Ђорђевић (Бранислав) Драгослав, Дипломирани инжењер грађевине
  Прокупље, Вељка Влаховића 6/20
  Ужа специјалност: Хидроградња, конструкције
  Решење број: 740-05-04293/2010-03

 2. Ђорђевић (Велибор) Бранислав, Дипломирани инжењер грађевине
  Блаце, Светог Саве II/9
  Ужа специјалност: Високоградња
  Решење број 740-05-01301/2010-03

 3. Аранђеловић (Радојко) Зоран, Геодетски инжењер
  Житорађа, Цара Душана 14
  Ужа специјалност: Геодезија
  Решење број: 740-05-04035/2010-03

 4. Вељковић (Дивна) Зоран, Дипломирани инжењер грађевине
  Прокупље, Страхинића Бана 21/2
  Ужа специјалност: Конструкције
  Решење број 740-05-03196/2010-03

 5. Величковић (Станимир) Мирослав, Дипломирани инжењер грађевине
  Житорађа,  Т. Хероја 53
  Ужа специјалност: водосистеми и речна хидраулика
  Решење број: 740-05-04785/2010-03

 6. Вукадиновић (Томислав) Бојана, Дипломирани инжењер грађевине
  Прокупље, Југ Богданова 113/27
  Ужа специјалност: Конструкције
  Решење број: 740-05-04127/2010-3

 7. Глушченко Видаковић (Николај) Мирјана, Дипломирани инжењер грађевине,
  Прокупље, Мраморска 2,
  Ужа специјалност: Конструкције и процена тржишне вредности непокретности
  Решење број: 740-05-01185/2010-03

 8. Митровић ( Слободан) Дејан, Геодетски техничар,
  Житорађа, Топлички хероји 103
  Ужа специјалност: Геодезија,
  Решење број: 740-05-02856/2010-03

 9. Окичић (Зоран) Сања, Инжењер грађевине
  Прокупље, Поштанска 19
  Ужа специјалност: Објекти високоградње, комунално инжењерство
  Решење број 740-05-04838/2010-03

 10. Пешић (Милорад) Предраг, Дипломирани инжењер грађевине
  Прокупље, Гарићка
  Ужа специјалност: Високоградња, нискоградња и процена тржишне вредности објекта
  Решење број: 740-05-03246/2010-03

 11. Пешић (Миомир) Драгољуб, Дипломирани инжењер грађевине
  Прокупље, 21 Српске дивизије 50/24
  Ужа Специјалност: Хидротехника.
  Решење број:  740-05-03974/2010-03

 12. Савић (Благоје) Снежана, Дипломирани инжењер грађевине
  Блаце, Кашевар
  Ужа специјалност: Хидротехника и високоградња
  Решење број: 740-05-02680/2010-03

 13. Стојчић (Томислав) Родољуб, Дипломирани инжењер грађевине
  Куршумлија, Карађорђева 83
  Ужа специјалност: Физичка деоба и процена непокретности
  Решење број: 740-05-05873/2010-03

 14. Томић (Миладин) Градимир, Дипломирани инжењер грађевине
  Прокупље, Ратка Павловића 60
  Ужа специјалност: Високоградња, нискоградња
  Решење број: 740-05-01970/2010-03

 

Саобраћај – Транспорт – Безбедност

 

 1.  Галић (Милошин) Павле, Магистар техничких наука
  Ул. Марка Челебоновића бр.9/14 
  Ужа специјалност: Саобраћај – Транспорт – Безбедност
  Решење број: 740-05-01881/2010-03

Пољопривреда

 

 1. Гмијовић (Новица) Драган, Дипломирани инжењер пољопривреде
  Кашевар, без улице
  Ужа специјалност: Воћарство, виноградарство, заштита биља
  Решење број: 740-05-03395/2010-03

 2. Ратковић (Драгољуб) Жарко, Дипломирани инжењер пољопривреде                                                    Прокупље, Ртањска 29                                                                                                                                Ужа специјалност: Ратарство, повртарство и процена пољопривредног земљишта                                  Решење број: 740-05-01336/2010-03                                                                                                                                                                          
 3. Цветковић (Владимир) Томислав, Доктор наука
  Прокупље, Ратковица
  Ужа специјалност: Сточарство
  Решење број: 740-05-03663/2010-03                                                                                                                                                                            
 4. Николић Бојан, Дипломирани инжењер пољопривреде                                                                          Кашевар, Нема улице бб                                                                                                                               Ужа специјалност: Сточарство и ратарство                                                                                             Решење број: 740-05-01474/2014-22                                                                                                                                                                           
 5. Хаџић Светозар, Дипломирани инжењер пољопривреде                                                                         Блаце, Милана Топлице бр.4                                                                                                                         Ужа специјалност: Ратарство, повртарство, воћарство, процена пољопривредног земљишта               Решење број: 740-05-00958/14-22


 

 

Електротехника

  

 1. Бошковић (Мирко) Ненад, Дипломирани инжењер електротехнике
  Прокупље,  Доситејева 5 стан 12
  Ужа специјалност: Релејна заштита и електроенергетска мерења
  Решење број: 740-05-01941/2010-03

 2. Лукић (Мирослав) Горан, Дипломирани инжењер електротехнике
  Куршумлија, Топличка 4/29
  Ужа специјалност: Електричне инсталације ниског напона и системи аутоматског управљања
  Решење број: 740-05-04508/2010-03

 

Машинска техника

 

 1. Бојовић (Вукомир) Градимир, Дипломирани машински инжењер,
  Прокупље, Радивоја Кораћа 6
  Ужа специјалност: Узроци пожара, хаварије
  Решење број: 740-05-02628/2010-03

 2. Миладиновић (Огњан) Миодраг,  Дипломирани машински инжењер
  Прокупље, Вељка Влаховића 1/32
  Ужа специјалност: Термотехника, гасна техника
  Решење број: 740-05-01944/2010-03

 3. Петров (Спасен) Благоје,  Дипломирани машински инжењер
  Прокупље, Кордунска бб
  Ужа специјалност: Термотехника, гласна техника
  Решење број: 740-05-02917/2010-03

 

Медицина

 

 1. Ђаловић (Раденко) Љубисав, Специјалиста акушерства и гинекологије
  Прокупље, Кнез Михаилова 17
  Ужа специјалност: Гинекологија и акушерство
  Решење број: 740-05-03748/2010-03
 2. Данић (Миливоје) Бојан, Специјалиста неуропсихијатрије
  Прокупље, Цара Лазара 37
  Ужа специјалност: Психијатрија
  Решење број: 740-05-03213/2010-03
 3. Миленковић (Братимир) Радомир, Доктор опште медицине
  Куршумлија, Вука Караџића 94
  Ужа специјалност: Увиђаји са смртним исходом, хемодијализа
  Решење број: 740-05-05966/2010-03
 4. Пешић (Радослав) Росица,  Специјалиста неуропсихијатрије
  Прокупље, Драгољуба Радосављевића 9
  Ужа специјалност: Неуропсихијатрија
  Решење број: 740-05-04080/2010-03
 5. Томашевић (Милован) Драган,  Специјалиста опште медицине
  Прокупље, Данила Киша 7
  Ужа специјалност: Ургентна медицина
  Решење број: 740-05-03858/2010-03                                                                                                                                                                          
 6. Дошовић Славиша, Специјалиста ургентне медицине                                                                               Куршумлија, Партизанска бр.7                                                                                                                Ужа специјалност: Ургентна и општа медицине                                                                                               Решење број: 740-05-00659/2014-22                                                                                                                                                                           
 7. Ђелић Ивана,  Специјалиста психијатрије                                                                                                 Прокупље, Никодије Стојановић Татко бр.16                                                                                           Ужа специјалност: психијатрија                                                                                                                   Решење број: 740-05-00405/2014-22                                                                                                                                                                          
 8. Поповић Мирослав, Специјалиста анестезиологије са реаниматилогијом                                                     Прокупље, Кнез Михајлова бр.42                                                                                                            Ужа специјалност: општа медицина и анестезиологија                                                                            Решење број: 740-05-00732/2014-22                                                                                                                                                  


Биологија

 

 1.  Јовићевић (Драган) Светлана,  Дипломирани биолог
  Прокупље, Пасјачка 115
  Ужа специјалност: Биологија
  Решење број: 740-05-02123/2010-03
 2.  Живковић (Љубинко) Лидија,  Дипломирани биолог
  Прокупље, Сокобањска 56
  Ужа специјалност: Заштита животне средине
  Решење број: 740-05-02117/2010-03

 

Психологија

 

 1. Мандић (Љубинко) Јелена,  Дипломирани психолог
  Прокупље, Пасјачка 130
  Ужа специјалност: Здравствена заштита рада
  Решење број: 740-05-05992/2010-03                                                       Шумарство 

 

       1. Самарџија Радован,  Дипломирани инжењер шумарства                                                                                         Прокупље, Бранка Ћопића бр.13/2                                                                                                                         Ужа специјалност: Шумарство                                                                                                                                Решење број: 740-05-02252/2014-22

@ 2022. Виши суд у Прокупљу