Почетна страна
О нама
Организација суда
Судска писарница
Судски тумачи
Судски вештаци
Односи с јавношћу
Приступ информацијама
Притужбе и представке
Обрасци и таксе
Огласна табла
Публикације
Линкови

XXI Српске дивизије бр. 2
18400 Прокупље

  

Поштовани грађани, добродошли на сајт Вишег суда у Прокупљу

Основни подаци везани за Виши суд у Прокупљу      

 • Адреса: XXI Српске дивизије бр.2.
 • Председник суда  Гордана Ђурић
 • Телефон ( централа): 027/ 321- 667, 027/ 329 - 074. 
 • Факс: 027/ 321 667       
 • Веб. презентација: www.pk.vi.sud.rs
 • e-mail: uprava@pk.vi.sud.rs
 • Матични број: 17773020
 • Шифра делатности: 8423
 • ПИБ: 106400644
 • Жиро рачун-редовни: 840-0000000001620-21
 • Жиро рачун-судске таксе: 840-29602845-40
 • Жиро рачун-депозит: 840-256802-96
 • Жиро рачун-казни и трошкова поступка: 840-29576845-52

Надлежност: Виши суд у Прокупљу је основан за подручја Основног суда у Прокупљу и Основног суда у Куршумлији, а надлежан је за територију општина Блаце, Житорађа, Куршумлија, Мерошина и Прокупље

Радно време Вишег суда у Прокупљу је од   0730 – 1530  часова. У згради суда се налазе Виши суд, Основни суд, Више тужилаштво, Основно тужилаштво и Суд за прекршаје.    

 

Борба против корона вируса

 

Удружење судија и тужилаца

 

 

@ 2023. Виши суд у Прокупљу